Pobeg s kraja nesreče: Kako do povračila škode?

Kako ravnati, če povzročitelj pobegne z mesta nesreče?

Lani je v povprečju vsak dan več kot sedem voznikov povzročilo nesrečo in pobegnilo. Veste, kako je treba ravnati v takšni situaciji in kako lahko uveljavite povračilo škode na vašem vozilu? Serijo člankov o prometnih nesrečah s posebnostmi nadaljujemo s primerom trka z neznanim vozilom.

Lani 2.804 prometnih nesreč s pobegom

Policija natančno navaja postopke ravnanja ob udeležbi v prometni nesreči, naše dolžnosti pa so navedene tudi v 110. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Ta med drugim določa, da se voznika motornega vozila, ki na kraju prometne nesreče ne ostane do konca ogleda, kaznuje z denarno kaznijo v višini 1.200 evrov ter z 18 kazenskimi točkami. Kljub zagroženi kazni je policija v lanskem letu obravnavala 2.804 prometnih nesreč s pobegom.

    

Policijski zapisnik skoraj nujen

Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala zgolj materialna škoda, drugi udeleženec pa ni navzoč, policija svetuje, da o tem takoj obvestite najbližjo policijsko postajo ter jim sporočite svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu. Ob škodnem zahtevku je namreč treba dokazati, da je za škodo odgovorno neznano vozilo, ne pa oškodovanec sam. Pri tem so lahko ugotovitve policije bistvene.  Obenem bo policija uspešnejša pri iskanju povzročitelja, če so ob ogledu odkrite materialne sledi, priče, očividci, itd.  Pri nesrečah z nematerialno škodo pa je že sam nastanek določenih telesnih poškodb pogoj, da mora oškodovanec o tem nemudoma obvestiti policijo.

 

Policijski zapisnik je priporočljiv in zaželen tudi s strani zavarovalnice, saj ji omogoča, da hitreje reši odškodninski zahtevek.

 

Priporočamo, da tovrstne prometne nezgode prijavite policiji - po možnosti direktno s kraja dogodka, saj bo tako policiji omogočeno, da zbere kar največ dokazov.

 

Kdo rešuje škodo?

Prijavo škode po neznanem vozilu lahko lastnik prijavi na katerikoli zavarovalnici v Sloveniji na enak način kot vsako ostalo škodo. Zavarovalnica bo poskrbela za posredovanje zahtevka na Slovensko zavarovalno združenje, lahko pa ga direktno na združenju odda tudi lastnik sam. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (39. člen) namreč določa, da za nematerialno škodo v takih primerih odgovarja Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.

 

Posebnost, na katero mora biti oškodovanec pozoren, je, da je Škodni sklad v primeru neznanega povzročitelja odgovoren zgolj za plačilo nematerialne škode. Materialno škodo krije zgolj v primerih prometnih nesreč s hujšimi posledicami.

 

Sam postopek je enak kot pri reševanju škod iz naslova nezavarovanega vozila. Slovensko zavarovalno združenje torej prejme odškodninski zahtevek iz naslova neznanega vozila, ga evidentira in odstopi v obravnavanje eni od zavarovalnic, članic Škodnega sklada. Ta zahtevek obravnava do izplačila odškodnine.

 

Če je v prometni nesreči z neznanim vozilom prišlo do hujših posledic (telesnih poškodb), ki zahtevajo dolgotrajnejše bolnišnično zdravljenje (najmanj 5 dni),  je iz Škodnega sklada SZZ možno tudi uveljavljanje povračila škode na vozilu. Soudeležba oškodovanca (franšiza) v tem primeru znaša 500 evrov.

 

Kasko zavarovanje pomaga

V primerih zgolj materialne škode največkrat lastnikom vozil ne preostane drugega, kot koriščenje lastnega kaska. Izguba bonusa je minimalna v primerjavi s stroški, ki bi jih imeli, če kaska ne bi uveljavljali.

 

Policija polovico ubežnikov odkrije

Kljub vsemu pa je policija pri preiskovanju teh nesreč uspešna. Podatki kažejo, da v več kot polovici primerov prometnih nesreč s pobegom odkrije povzročitelja. Tega poleg denarne kazni in kazenskih točk čaka tudi kazenska ovadba, če so v nesreči nastale hujše posledice, in regresni zahtevek zavarovalnice. »Posebej bi radi opozorili, da po določenem času nikakor ne prenehamo z iskanjem povzročitelja nesreče. Zabeležili smo že primere, ko smo povzročitelja izsledili tudi po enem letu ali več,« so nam povedali na policiji. Seveda pa sta potek in uspešnost raziskave odvisna od več dejavnikov.

 

Ko se zgodi nesreča, je vprašanj in dilem ogromno. Odgovore imate lahko na dosegu roke. Naročite svoj brezplačen izvod Voznikovega vodnika ob prometni nesreči.

prijava škode, škodni primer, avto