8 vprašanj in odgovorov o zavarovanju avta

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o zavarovanju avta.

Ali koriščenje kaska vpliva na višino premije? Kako se prenaša bonus? To sta le dve izmed pogostih vprašanj strank o zavarovanju avta. Preverite odgovore na te in ostale dileme, s katerimi se lahko srečate.

1. Ali sploh potrebujem delne kombinacije, če imam sklenjeno zavarovanje splošnega kaska?

 

Kasko zavarovanje krije škodo, ki na vašem avtomobilu nastane:

  • v prometu in v času mirovanja vozila,
  • zaradi nasilnih in objestnih dejanj tretjih oseb,
  • zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi posebnih dogodkov, ki jih ne morete predvideti in nanje vplivati (npr. padec letala na vaš avtomobil).

 

S sklenitvijo delnih kombinacij si zagotovite dodatna kritja za škodo, ki na vašem vozilu nastane zaradi naravnih nesreč (požar, toča, poplava …), oziroma kot posledica tatvine.

 

Imajo pa delne kombinacije še dve prednosti pred splošnim kaskom, ni odbitne franšize, in ob škodi ni vpliva na bonus oziroma malus.

 

Preverite, katere delne kombinacije kaska obstajajo in kakšni so pogoji za njihovo sklenitev.

 

2. Do katere starosti avtomobila je smiselno skleniti zavarovanje kaska?

Če gre za starejše vozilo, ki je kljub starosti še vedno dobro ohranjeno, vi pa se želite zavarovati za morebitno škodo, potem je smiselna sklenitev avtomobilskega kaska s 5-odstotno franšizo. Velja pa razmisliti tudi o zavarovanju kasko karambol, ki je primeren za osebna vozila stara sedem let ali več.

 

Kasko karambol osnovni krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari zaradi trčenja vozila z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu (kolesar, pešec …).

 

Kasko karambol plus pa vključuje kritje pomembnih nevarnosti, kot so kraja vozila, toča, udar strele, poplava ter hudourniška ali visoka voda, vihar in potres.

 

Če se odločite za sklenitev kaska za starejše vozilo, je predvsem pomembno, da se zavedate, da je pri starejših vozilih večja verjetnost, da se razglasi totalna škoda, pogovorno «totalka«, saj je dejanska vrednost vozila zelo nizka in tako popravilo iz ekonomskih razlogov ni več upravičeno.

 

Kljub temu da takšnega kritja morda ne potrebujete več, pa ni odveč razmislek o sklenitvi določenih delnih kombinacij kaska.

 

Več o sklenitvi zavarovanja za starejša vozila si lahko preberete v članku.

 

3. Kako lahko vem, v katerem premijskem razredu sem? Ali bo koriščenje kaska vplivalo na višino moje premije zavarovanja v prihodnosti?

Svoj premijski razred lahko preverite na trenutni zavarovalni polici za svoje vozilo, ponavadi se nahaja pod opisom kritja.

 

Poznamo 20 premijskih razredov, ob prvi sklenitvi zavarovanja pa začnete s 14. razredom, ki pomeni 0 % bonusa. Vsako leto brez škode nato pridobite en premijski razred, ki znaša 5 % bonusa. V primeru, da povzročite prometno nesrečo, izgubite tri premijske razrede, kar velja za vse zavarovalnice v Sloveniji in za vsa zavarovanja, kjer je vpliv na premijo bonus – malus sistem.

 

Bonus izgubljate, kadar uveljavljate škodo iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, AO plus in splošnega kaska.

 

4. Kako se prenaša bonus? Ga lahko prenesem na partnerja, otroka ali pa na drugo zavarovalnico, če se odločim za menjavo?

S sistemom bonus-malus zavarovalnice določajo, za koliko odstotkov je premija avtomobilskega zavarovanja višja ali nižja od izhodiščne. Z bonusom tako lahko pridobite določen odstotek popusta na ceno zavarovanja, z malusom pa se vaša zavarovalna premija za določen odstotek poviša.

 

Tako bonus kot malus sta med zavarovalnicami prenosljiva.

 

Prenos med zavarovalnicama uredite tako, da pri sklepanju zavarovanja izpolnite obrazec o škodnem dogajanju, ki ga vaša nova zavarovalnica preverja pri prejšnji zavarovalnici. Če v preteklem letu niste imeli škode, se bonus v enakem odstotku prenese oziroma se premija ustrezno zniža. Če ste imeli škodo, se prav tako upošteva malus.

 

Prenos je v določenih primerih mogoč tudi na zakonca oz. partnerja ob prenosu lastninske pravice, vendar v tem primeru darovalec izgubi bonus.

 

Prav tako lahko starši svoj bonus prenesejo na otroka, a le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Priložen mora biti original pisne izjave darovalca, s katero se odpoveduje pridobljeni bonifikaciji in jo prenaša na družinskega člana. Izjava mora vsebovati številko sklicne police in sorodstveno razmerje. Vozilo darovalca mora biti odjavljeno iz prometa ali odtujeno. Darovalec izgubi pravico do pridobljenega bonusa.
  • Obdarjenec lahko pridobi največ po 5 % bonusa na vsako leto veljavnosti vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije ne glede na višino podarjenega bonusa. Če gre za mladega voznika, prenos bonusa zato najbrž ni smiseln.
  • Pri prenosu bonusa zavarovanca, ki prehaja k naši zavarovalnici z drugih zavarovalnic je treba priložiti tudi potrdilo o škodnem dogajanju ali izjavo zavarovanca o škodnem dogajanju.

 

Ste član Triglav kompleta? Pri sklepanju novih zavarovanj avtomobilske odgovornosti lahko pridobite do 50 % Triglav komplet bonusa, glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana vašega Triglav kompleta.

 

Preberite več o sistemu bonus-malus, koliko časa velja in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za prenos bonusa.

 

5. Ali je zavarovanje za mladega voznika pri Zavarovalnici Triglav vezano na voznika ali na določeno vozilo?

Zavarovanje Mladi voznik se lahko sklene samostojno in je vezano na voznika in ne zgolj na določeno vozilo.

 

To pomeni, da če bo vaš mladi voznik uporabljal vaše ali katerokoli drugo vozilo, vam pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ni več treba plačati 30-odstotno doplačilo zaradi povečane nevarnosti.

 

Zavarovalnica Triglav z nazivom mladi voznik opredeljuje vse tiste, ki imajo vozniško dovoljenje manj kot 3 leta, ne glede na starost voznika, in pa tudi voznike, ki vozijo s spremljevalcem skladno z veljavno zakonodajo.

 

6. Ali moram ob prodaji avtomobila sam urediti prepis oz. preklic zavarovalne police za vozilo, ki ga prodajam, ali mora to storiti kupec?

Pred prodajo avtomobila morate svoje avtomobilsko zavarovanje odgovornosti (AO) prekiniti, saj se s prodajo ne prenese avtomatsko na novega lastnika. Šele ko preneha veljati vaše, lahko začne veljati avtomobilsko zavarovanje kupca, ki mora to skleniti na svoje ime, preden lahko registrira kupljeno vozilo.

 

Preberite, kako urediti avtomobilsko zavarovanje ob prodaji avtomobila.

 

7. Kaj je zavarovanje avtomobilske pravne zaščite in zakaj ga potrebujem?

S sklenitvijo zavarovanja avtomobilske pravne zaščite si zagotovite pomoč zavarovalnice pri urejanju zadev pri zavarovalnici povzročitelja nesreče, če boste udeleženi v prometni nesreči brez svoje krivde in z znanim povzročiteljem.

 

Poleg tega zavarovalnica poskrbi za popravilo osebnega avtomobila ter izplačilo zneska za materialno škodo.

 

Če bi zaradi prometne nesreče potrebovali strokovna mnenja in zastopanje pravnih strokovnjakov, vam zavarovanje avtomobilske pravne zaščite prav tako krije naslednje stroške:

  • zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške;
  • uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo in
  • obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb.

 

8. Če avto kupim v drugi državi, ali ga moram zavarovati tam ali v Sloveniji? Ali lahko obdržim zavarovanje, sklenjeno pri slovenski zavarovalnici, ko se preselim v tujino?

Vozilo morate praviloma zavarovati v državi, v kateri je registrirano. To pomeni, da morate, če živite v Sloveniji, nakup avtomobila pa ste opravili v Nemčiji, vozilo registrirati in zavarovati v Sloveniji.

 

Če želite vozilo v Slovenijo pripeljati sami in ne s pomočjo prevoznika ali vleke, boste morali urediti avtomobilsko zavarovanje odgovornosti (AO) v državi, kjer ste nakup opravili. S tem boste pridobili tudi začasni registrski tablici, ki jih potrebujete za vožnjo do Slovenije, kjer boste avto nato homologirali, registrirali in zavarovali.

 

Če se odpravljate v tujino, za primer ponovno vzemimo kar Nemčijo, in boste tam ostali več kot 6 mesecev, s seboj pa želite vzeti tudi svoje vozilo, boste morali v Nemčiji predložiti dokazilo o avtomobilskem zavarovanju.

 

Če ima vaša izbrana zavarovalnica v Sloveniji tudi dovoljenje za poslovanje v Nemčiji, bo vaše zavarovanje veljavno tudi tam. V nasprotnem primeru boste morali svoje vozilo za čas bivanja v Nemčiji zavarovati pri eni od nemških zavarovalnic.

 

Preberite tudi, kako neplačan obrok zavarovalne premije vpliva na izplačilo morebitne škode.

 

družina, otroci, prosti čas, aktivno življenje, preventiva, zdravje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje mikro mobilnosti, mladi voznik
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.