Najpogostejše avtomobilske škode

In katero zavarovanje jih krije?

Nakup in vzdrževanje avta ni majhen strošek. Zato si nihče ne želi še nepredvidenih stroškov zaradi poškodb ali drugih nepričakovanih dogodkov, ki se lahko zgodijo med vožnjo, pa tudi, ko je avto parkiran. Pregledali smo, katere avtomobilske škode so najpogostejše in kako ste z ustreznim zavarovanjem lahko mirnejši, saj bo stroške pokrila vaša zavarovalna polica.

Trčenje

Najbolj pogosta škoda, ki doleti jeklene konjičke, so trčenja vseh vrst. Lahko se zgodi le rahel dotik z drugim vozilom ali objektom, poškodba pa zahteva le osvežitev barve ali menjavo žarometa. Lahko pa gre za trčenje z večjo silo, kjer so poškodovani vitalni deli avtomobila in bo popravilo zahtevnejše.

 

Ob tovrstnih dogodkih boste izpolnili evropsko poročilo, in sicer, če je pri trčenju udeleženo drugo vozilo, pri tem pa nihče ni poškodovan in gre le za manjšo materialno škodo, z udeleženci pa ste se uspeli dogovoriti o krivdi. V nasprotnem primeru morate poklicati policijo.

 

Katero zavarovanje bo krilo škodo?

 

  • Če niste vi povzročitelj, bo škodo na vašem vozilu, pa tudi morebitne telesne poškodbe voznika in potnikov, krilo zavarovanje avtomobilske odgovornosti povzročitelja. Del škode bo iz zavarovanja AO poravnan tudi, če je krivda deljena.

 

  • Če pa ste vi povzročitelj, bo škodo, ki so jo utrpeli drugi udeleženci (materialno in telesno), krilo vaše zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Enako velja za sopotnike v vašem vozilu. A to zavarovanje ne bo krilo škode, če se poškodujete vi v vlogi voznika. To namreč krije zavarovanje voznika AO+. Škodo na vašem vozilu pa bo krilo zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska.

 

Ob trčenjih, kjer nastane veliko materialne škode, se lahko razglasi totalna ekonomska škoda. Kako zavarovalnice rešujejo primer totalke?

 

Parkirišče – neznani storilec

Druge po škodni pogostosti so škode, ki nastanejo kot posledica dotika neznanega vozila na parkirišču. Ob tej poškodbi vozila lahko uveljavite krijte na podlagi zavarovanja splošnega kaska ali pa iz delnega avtomobilskega kaska kombinacije H – parkirišče.

 

Delne kombinacije avtomobilskega kaska so koristne tudi v primeru uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni kasko. Pri delni kombinaciji ni odbitne franšize, dogovorjene pri splošnem kasku, obenem pa v primeru škode ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska.

 

Kaj to pomeni? Višine škod zaradi dotika neznanega vozila na parkirišču so običajno manjše. Lahko se celo izkaže, da je znesek škode nižji kot znaša franšiza. Obenem pa uveljavljanje škode iz splošnega kaska vpliva na izgubo že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije. Zato bi verjetno v takih primerih strošek popravila raje poravnali sami. Če pa imate sklenjeno delno kombinacijo H – parkirišče, bi škodo pokrili iz te delne kombinacije, in to brez vpliva na bonus in brez odbitne franšize.

 

Zavarovanje delnega kaska kombinacije H – parkirišče pa ne krije vseh potencialih škod, ki se lahko pripetijo na parkirišču.

 

Kako je v primeru, ko vi s svojim vozilom povzročite škodo drugemu vozilu, če na avto padejo ledene sveče s strehe ali če v vaše vozilo trči nekdo z nakupovalnim vozičkom in kako je z škodo na vozilu, ki je povzročena iz objestnosti? Preberite v članku Škoda na parkirišču. Kaj zdaj?

 

Padec ali udarec predmeta

Te škode se ne pripetijo na tako spektakularen način, kot jih lahko vidimo v filmih. Običajno gre za padec veje, ledene sveče ali snega. To škodo krije zavarovanje splošnega kaska z dogovorjeno odbitno franšizo, in to ne glede na vrsto predmeta.

 

Če se dogodek pripeti na parkirišču zaradi padca ledenih sveč ali snega s strehe stavb, škodo krije tudi delni kasko kombinacija H – parkirišče. Če se izkaže, da je za padec ledenih tvorb ali snega s strehe objektivno odgovoren lastnik parkirišča, bo škoda krita iz odgovornosti lastnika. 

 

Če padec drevesa ali veje povzročilo neurje, lahko škodo uveljavljate v okviru delnega kaska kombinacije B – požarne nevarnosti in naravne nesreče.

 

Trk z divjadjo

Za Slovenijo velja, da se lahko divjad znajde na cesti v vseh letnih časih in na vseh območjih Slovenije.  

 

Obseg škode je odvisen od tega, katera žival se je znašla pred žarometi vozila in kaj se je zgodilo. Pri trčenju v srnjad in jelenjad je lahko poškodovan pokrov motorja, pa tudi vetrobransko steklo ali celo streha. Najpogosteje pa gre za povoženje, posledice pa so poškodbe odbijačev, pa tudi hladilnikov motorja in klime ter podvozja.

 

Tudi tukaj velja: škodo bo krilo zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska ob upoštevanju morebitne franšize ali zavarovanje delnega avtomobilskega kaska kombinacija D - živali.

 

V članku Najpogostejša vprašanja o trku z divjadjo najdete vse odgovore na to temo.

 

Ta kombinacija krije le škodo neposrednega stika z živaljo. Morebitne posledične škode, denimo če z avtom zaradi trka z divjadjo zapeljete s ceste, krije samo splošni kasko.

 

Toča

Ne moremo mimo dejstva, da poletje poleg vročine prinaša tudi silovitejše padavine, neurja, tudi točo. Vse našteto šteje za naravne nesreče, zato kleparska popravila in vse, kar je potrebno, krije delna kombinacija kaska B – požarne nevarnosti in naravne nesreče, ne pa tudi splošni kasko.

 

Kaj se šteje za požarno nevarnost in naravno nesrečo, ki jih krije delni kasko kombinacija B?

 

Tovrstno škodo čimprej prijavite  preko telefona 080 555 555 ali na daljavo. Ob tem boste dobili termin za obisk v mobilni cenilni enoti (MCE), kjer boste uredili prijavo škode, cenitev in se dogovorili o popravilu na enem mestu brez čakanja.

 

Razbitje stekla

Tudi razbitje vetrobranskega ali drugih stekel beležimo kot pogosto škodo. Vseeno je, ali je razlog kamenček, ki prileti s ceste, ali kaj drugega, to škodo krije splošni kasko z morebitno odbitno franšizo ali zavarovanje delnega avtomobilskega kaska kombinacija E - steklo.

 

V primeru, da boste popravilo stekla zaupali podjetju Carglass in menjava stekla ne bo potrebna, bodo pri njih uredili vso dokumentacijo z zavarovalnico, poleg tega pa lahko uveljavljate splošni kasko brez odbitne franšize in vpliva na bonus malus.

 

Pri vseh dilemah v zvezi s prometnimi nesrečami vam je lahko v pomoč Voznikov vodnik, ki bo pomagal najti rešitve, ko se zgodi prometna nesreča s tujcem, verižno trčenje, nesreča v tujini, trk z divjadjo ...
avto, škodni primer, prijava škode, avtomobilsko zavarovanje, avtomobilska asistenca, preventiva
Ne zamudite ničesar!

Izbor najnovejših zgodb in nasvetov za brezskrbno pot z vašim avtomobilom, enkrat na mesec v vašem e-nabiralniku.